Quản lý rừng FSC

Tóm tắt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2055 (cập nhật lần 2 năm 2023)

* Kính mong các bên có liên quan (Cấp Tỉnh; cấp Huyện; Cộng đồng địa phương) quan tâm đóng góp ý kiến, bổ sung để Phương án quản lý rừng của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương được hoàn thiện hơn. – Ý kiến tham vấn xin gửi về địa chỉ email của công ty: ctlndonduong@lamdong.gov.vn hoặc gửi phiếu tham vấn bản giấy về địa chỉ: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương- Thôn Lạc Xuân 2- xã Lạc Xuân- huyện Đơn Dương- Lâm Đồng. – Sau thời gian 15 ngày, kể từ ngày đăng tải công khai thông tin.Nếu không có ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như thống nhất nội dung đề nghị tham vấn. Trân trọng cảm ơn!

Bài mới nhất

To Top