Giới thiệu

Giới thiệu: Giới thiệu Công ty

1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP DƠN DƯƠNG

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: ĐƠN DƯƠNG FORESTRY LIMITED COMPANY

– Tên công ty viết tắt: DON DUONG FOCO

– Địa chỉ văn phòng: Thôn Lạc Xuân 2 – Xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng.

– Điện thoại: 0263 3849035      Fax: 0263 634227

– Email: ctlndonduong@lamdong.gov.vn

– Website:http://lamnghiepdonduong.vn

Chủ sở hữu: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800195011 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (Công ty Đơn Dương) là một trong 8 Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty Đơn Dương nằm trên địa bàn huyện Đơn Dương được UBND Tỉnh giao quản lý, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích: 21.647,07 ha, chiếm 3% diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh; chiếm 12% diện tích đất lâm nghiệp của 8 Công ty lâm nghiệp trong tỉnh. Độ che phủ rừng trên toàn diện tích đất lâm nghiệp do công ty quản lý: 84%.

Tiền thân của Công ty Đơn Dương là Lâm trường quốc doanh với tên gọi là Lâm trường Đơn Dương do nhà nước thành lập năm 2002 theo Quyết định số 134/QĐ-UB, ngày 30 tháng 9 năm 2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Công ty lâm nghiệp Đơn Dương  được thành lập dựa trên việc sáp nhập diện tích của Lâm trường Đơn Dương và Ban quản lý rừng Ya Hoa theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng với tên gọi là Công ty lâm nghiệp Đơn Dương , theo đó, Công ty Đơn Dương nằm dưới sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 1404/QĐ/CT-UBLĐ về việc chuyển đổi Công ty lâm nghiệp Đơn Dương  thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương.

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty Đơn Dương: Quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo kế hoạch của phương án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm cho họ thông qua các hợp đồng kinh tế.

Công ty Đơn Dương thực hiện các hoạt động chính sau:

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng các hoạt động khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, xúc tiến tái sinh rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng.

Khai thác, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên và rừng trồng theo luân kỳ, chu kỳ.

Xây dựng và phát triển sản xuất nông lâm kết hợp trên đất dốc, đồi núi.

Kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề trên cơ sở lợi thế về tài nguyên rừng và đất rừng hiện có như khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây, con giống và một số dịch vụ nông lâm nghiệp.

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của Công ty Đơn Dương là bảo vệ rừng đầu nguồn của nhiều công trình đập nước cho sử dụng thủy điện và thủy lợi quan trong không chỉ cho tỉnh Lâm Đồng mà cho cả khu vực lân cận.Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương được giao quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 6 xã/thị trấn thuộc huyện Đơn Dương (thị trấn D’Ran, xã Lạc Xuân, Ka Đô, Pró, Ka Đơn và xã Tu Tra). Công ty có trụ sở làm việc đóng tại xã Lạc Xuân.

Vị trí địa lý:

– Từ 11038’14” đến 11051’08” vĩ độ Bắc

– Từ 108023’38” đến 108041’58” kinh độ Đông

Ranh giới hành chính:

– Phía Đông tiếp giáp với huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

– Phía Nam tiếp giáp với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

– Phía Bắc và phía Tây tiếp giáp với Ban quản lý rừng phòng hộ D’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

RỪNG TỈA THƯA
SẢN PHẨM GỖ TINH CHẾ

Bài mới nhất

To Top